Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας

Το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Φρενάρου ιδρύθηκε το 1977. Στεγάζεται στο χώρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Φρενάρου.

Σκοποί του Σ.Κ.Ε. Φρενάρου είναι:

- Η επισήμανση των κοινωνικών αναγκών της κοινότητας και προώθηση των απαιτούμενων υπηρεσιών.
- Η κινητοποίηση των μελών της κοινότητας για συμμετοχή στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
- Η διαφώτιση και εκπαίδευση του κοινού πάνω στις υφιστάμενες κοινωνικές ανάγκες και υπηρεσίες.

Στόχοι και προγράμματα:

- Η οργάνωση διαλέξεων / σεμιναρίων με σκοπό την επέκταση του έργου της διαφώτισης και ενημέρωσης κοινωνικών θεμάτων
- Η ανάληψη δραστηριοτήτων που προάγουν την ανάπτυξη της ευημερίας της κοινότητας. Για το σκοπό αυτό λειτουργεί:
- Παιδοκομικό και βρεφοκομικό σταθμό
- Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών (Παιδική Λέσχη)
Στα προγράμματα του Σ.Κ.Ε. Φρενάρου απασχολούνται γύρω στα 100 παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Για τις ανάγκες δε των προγραμμάτων αυτών, εργοδοτούνται επτά άτομα.
Τα έσοδα του Σ. Κ. Ε. προέρχονται από τα τροφεία, τις κρατικές χορηγίες και από διάφορες εκδηλώσεις και εισφορές.

Άμεσος άλλα και απώτερος στόχος μας η περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση των προγραμμάτων του Σ. Κ. Ε. πάντα σε συνεργασία με το Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας.