Πολιτιστικός Όμιλος

«Δια του παρόντος πιστοποιείται ότι το κάτωθι αναφερόμενον Σωματείον ενεγράφη δύναμει του περι Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 1972. Επωνυμία Σωματίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΡΕΝΑΡΟΥ, Αριθμός Μητρώου 2828, 7ην του μηνός Σεπτεμβρίου 2005»

Ο όμιλος έχει έμβλημα του την παλαιά εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χρονολογείται τον 12ο αιώνα, μαζί με ένα ζευγάρι ντυμένων με παραδοσιακές κυπριακές στολές.

Σκοποί του ομίλου είναι:

Α. Η δημιουργία καλλιτεχνικής και εν γένει πολιτιστικής κίνησης και δημιουργίας.

Β. Η διάδοση και διάσωση του λαϊκού πολιτισμού και της παράδοσης μας.

Γ. Η καταγραφή των ηθών και των εθίμων και η παρουσία της, τόσο μουσικά όσο και χορευτικά.

Δ. Η διαπαιδαγώγηση της νεολαίας στα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της προόδου.

Ε. Η οργάνωση διαλέξεων.

ΣΤ. Η οργάνωση εκπαιδευτικών ή ψυχαγωγικών εκδρομών.

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Κ.Σ. Φρενάρου έχει δημιουργήσει διάφορα τμήματα όπως: Χορευτικό, Θεατρικό, Ομάδα Ζωγραφικής και Χορωδίας με σκοπό την υγιή απασχόληση και ενασχόληση των νέων ( και όχι μόνο) με τον Πολιτισμό. Οργανώνει και λαμβάνει μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις στην κοινότητα μας με τα διάφορα τμήματα του. Είναι ένας ανεξάρτητος Πολιτιστικός Όμιλος και βρίσκεται υπο την Αιγίδα του Κοινοτικού Συμβουλίου Φρενάρου.

Φωτογραφίες Πολιτιστικού Ομίλου