Κυνηγετικός Σύλλογος

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Φρενάρου ιδρύθηκε το 1965, ως αποτέλεσμα της έντονης δραστηριότητας και αγάπης των κατοίκων της κοινότητας προς το άθλημα που λέγεται κυνήγι.

Δραστηριοποιήθηκε ξανά πιο έντονα τα τελευταία επτά χρόνια και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα κυνηγετικά πράγματα, τόσο της περιοχής, όσο και παγκύπρια, μέσω των συλλογικών οργάνων της ομοσπονδίας.

Είχε την τιμή να προεδρεύσει της Επαρχιακής Επιτροπής ΚΟΚ & ΔΑΖ, μέσω του προέδρου του Κυνηγετικού Συλλόγου Φρενάρου, κύριου Γεώργιου Γιατρού.