Φωτειακός

Ο ΦΩΤΕΙΑΚΟΣ ΦΡΕΝΑΡΟΥ λειτουργεί σαν σωματείο στην κοινότητα με βασικούς σκοπούς την προαγωγή και ανάπτυξη του Αθλητισμού όπως επίσης την ηθική πνευματική πολιτιστική και Εθνική ανάπτυξη των μελών του. Οι σκοποί θα επιτελούνται δια μέσου: διαλέξεων, διδασκαλιών, μουσικής και ανάγνωσης εφημερίδων και ωφέλιμων περιοδικών και βιβλίων.

Το Σωματείο άρχισε να λειτουργεί το 1942 με την ονομασία ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΣ. Το 1944 αφού μεταστεγάστηκε σε διάφορους χώρους στη κοινότητα μετονομάστηκε σε ΠΕΚ ΦΡΕΝΑΡΟΥ. Το 1948 μετά από άδεια που παραχωρήθηκε από τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο τον Β χτίζεται το σημερινό σωματείο (Οίκημα) με έρανο και προσωπική εργασία των μελών και μετονομάζεται σε Θ.Ο.Ι (Θρησκευτικό ορθόδοξο Ίδρυμα) – Π.Ε.Κ.

Το 1958 μετά την θυσία του ήρωα Δάσκαλου της κοινότητας μας ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ στον Αχυρώνα του Λιοπετρίου αποφασίζεται να δοθεί η ονομασία ΦΩΤΕΙΑΚΟΣ σε ένδειξη τιμής προς τον ήρωα της κοινότητας.

Το Σωματείο λειτουργεί και επιτελεί τους σκοπούς για τους οποίου ιδρύθηκε μέχρι σήμερα με πολύ επιτυχία προσφέροντας παντοιοτρόπως προς την κοινότητα Φρενάρου.