Οργανωμένα Σύνολα

«Δια του παρόντος πιστοποιείται ότι το κάτωθι αναφερόμενον Σωματείον ενεγράφη δύναμει του περι Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 1972. Επωνυμία Σωματίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΡΕΝΑΡΟΥ, Αριθμός Μητρώου 2828, 7ην του μηνός Σεπτεμβρίου 2005»

Για να δημιουργηθεί οτιδήποτε καινούργιο χρειάζεται πρώτα από όλα ιδέα, όμως, από μόνη της μια ιδέα δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Χρειάζεται και η πρωτοβουλία. Και στο Φρέναρος υπήρχε και η ιδέα και η πρωτοβουλία μα και η όρεξη των ανθρώπων, που θα…

Το Αθλητικό Σωματείο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Φρενάρου είναι ένα από τα δυο σωματεία που υπάρχουν στην Κοινότητα Φρενάρου. Ιδρύθηκε το 1940 και λειτούργησε με το όνομα ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΣ. Κατά την Αγγλοκρατία το τότε καθεστώς καταδιώκοντας τα προοδευτικά κινήματα, υποχρέωσε το…

Ο ΦΩΤΕΙΑΚΟΣ ΦΡΕΝΑΡΟΥ λειτουργεί σαν σωματείο στην κοινότητα με βασικούς σκοπούς την προαγωγή και ανάπτυξη του Αθλητισμού όπως επίσης την ηθική πνευματική πολιτιστική και Εθνική ανάπτυξη των μελών του. Οι σκοποί θα επιτελούνται δια μέσου: διαλέξεων, διδασκαλιών,…

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Φρενάρου ιδρύθηκε το 1965, ως αποτέλεσμα της έντονης δραστηριότητας και αγάπης των κατοίκων της κοινότητας προς το άθλημα που λέγεται κυνήγι.

Δραστηριοποιήθηκε ξανά πιο έντονα τα τελευταία επτά χρόνια και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο…

Το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Φρενάρου ιδρύθηκε το 1977. Στεγάζεται στο χώρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Φρενάρου.

Σκοποί του Σ.Κ.Ε. Φρενάρου είναι:

- Η επισήμανση των κοινωνικών αναγκών της κοινότητας και προώθηση των απαιτούμενων υπηρεσιών. - Η…