Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο

Η δημόσια εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας άρχισε το 1975 όταν λειτούργησε για πρώτη φορά ένα τμήμα δημόσιου νηπιαγωγείου που στεγάστηκε σε ένα μικρό, παλιό σπίτι. Προηγουμένως λειτούργησε για μικρό χρονικό διάστημα ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο. Το 1977 κτίστηκε, με έξοδα της κοινότητας, ένα νέο κτίριο που στέγαζε το δημόσιο και ένα τμήμα κοινοτικού νηπιαγωγείου ως το 2005.

Στο νηπιαγωγείο φοιτούσαν περίπου 40 παιδιά από τριών ως πέντε χρονών, κάθε σχολική χρονιά. Νηπιαγωγοί από το Φρέναρος που υπηρέτησαν στο Νηπιαγωγείο για σειρά ετών ήταν η Δώρα Πετεινάρη και η Μαρούλα Κεφάλα. Για να καλύπτονται οι ανάγκες των εργαζόμενων μητέρων λειτούργησε από το 1993 και κοινοτικός νηπιοβρεφοκομικός σταθμός που αναλαμβάνει τη φροντίδα πιο μικρών παιδιών και βρεφών.

Από τον Σεπτέμβριο του 2005 το Δημόσιο Νηπιαγωγείο έχει μεταστεγαστεί σε ένα νέο, σύγχρονο κτίριο που ανεγέρθηκε από το κράτος στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου. Εκεί φοιτούν σήμερα 50 παιδιά ηλικίας τριών ως πέντε χρονών κατανεμημένα σε δύο τμήματα και υπηρετούν τρεις νηπιαγωγοί.