Το Φρέναρος σε παλιούς χάρτες

Σε παλαιούς χάρτες το χωριό βρίσκεται σημειωμένο ως Frinaria. Συγκεκριμένα εντοπίζεται σε χάρτη του Jacomo Franco του 1570 με την ονομασία Frinaria και συνεχίζει να σημειώνεται με το όνομα αυτό έως το 1785, σ’ ένα χάρτη του Dominique Jauna, που είναι όμως πανομοιότυπος με ένα χάρτη του 1689, ο οποίος επανεκδόθηκε πολλές φορές. Στην περίοδο αυτή ο οικισμός εντοπίζεται με το όνομα Frinaria σε διάφορους χάρτες, όπως ο χάρτης “Cyprus Insula” του 1635, του οποίου επίσης ακολούθησαν αργότερα, πολλές εκδόσεις.

Από τη μελέτη των χαρτών που έχουν εντοπιστεί, προκύπτει πως το χωριό σημειώνεται με την ονομασία Frenaros, για πρώτη φορά, σε ένα χάρτη του T. Jeffery, που βασίζεται σε χάρτες του Pococke και στην περιοδεία του T. Jeffery στο νησί, που άρχισε στις 29 Οκτωβρίου 1738. Στο χάρτη αυτό σημειώνεται η πορεία που ακολούθησε με διακεκομμένη γραμμή και μερικές φορές τα τοπωνύμια καταγράφονται σύμφωνα με πληροφορίες που έπαιρνε από τους οδηγούς του και τους ντόπιους.

Ένας άλλος επισκέπτης, ο George Jeffery, που ταξίδεψε στην Κύπρο στις αρχές του 20ουαιώνα, καταγράφει το χωριό ως Phrenaros και αναφέρει πως σε παλιούς χάρτες σημειώνεται ως Frinaria. Στον πρόλογο του βιβλίου σημειώνει πως βάση για την προσπάθειά του αποτέλεσε ένας αξιόλογος χάρτης του 1882 που δημιουργήθηκε από τον Lord Kitchener, και στον οποίο παρουσιάζονται όχι μόνο τοποθεσίες αλλά και γνωστά ιστορικά μνημεία. Πράγματι, ο χάρτης του Kitchener είναι το αποτέλεσμα της πρώτης επιστημονικής χαρτογράφησης του νησιού και αποτελεί τη βάση της σύγχρονης κυπριακής χαρτογραφίας. Έγινε όταν, με την άφιξη των Βρετανών στην Κύπρο το 1878, η βρετανική διοίκηση ανέθεσε σ’ αυτόν την τριγωνομετρική χαρτογράφηση του νησιού και δημοσιεύθηκε το 1885. Πιο κάτω παρουσιάζεται λεπτομέρεια από το χάρτη – ευρετήριο των 15 φυλλαδίων του άτλαντα του Kitchener, όπου το Φρέναρος σημειώνεται ως “Phrenaros”. Στον πρώτο σύγχρονο χάρτη της Κύπρου στην Ελληνική γλώσσα το χωριό σημειώνεται ως «Φρέναρος».

Πηγές:  Διπλωματική Εργασία Μαριάννας Σιοπαχά "Φρέναρος Ιστορία και Πολιτισμός"

(Stylianou, A. and Stylianou, J., The History of Cartography of Cyprus, Publications of the Cyprus Research Centre, Nicosia 1980 και Navari, L., Maps of Cyprus. Bank of Cyprus Cultural Foundation Nicosia 2003. Stylianou, A. and Stylianou, J., The History of Cartography of Cyprus. Publications of the Cyprus Research Centre, Nicosia 1980, σ.372, σ.136, σ.375.  Jeffery G. A Description of the Historic Monuments of Cyprus. First published, Nicosia 1918. Re-issued by Zeno Booksellers and Publishers, London 1983, σ. 227. Navari, L., Maps of Cyprus, Bank of Cyprus Cultural Foundation Nicosia 2003, σ.307).