Γενικά Στοιχεία

Το Φρέναρος είναι ένα μεγάλο αμιγές ελληνικό χωριό της επαρχίας Αμμοχώστου. Ανήκει στη γεωγραφική περιφέρεια των Κοκκινοχωριών και βρίσκεται 10 χιλιόμετρα περίπου νότια της πόλης της Αμμοχώστου. Είναι κτισμένο σε μέσο υψόμετρο 75 μέτρων, σε τοπίο καμπίσιο, χωρίς ιδιαίτερες μορφολογικές διακυμάνσεις. Δέχεται χαμηλή ετήσια βροχόπτωση αλλά βρίσκεται στην περιοχή του υδροφόρου στρώματος της νοτιοανατολικής Μεσαορίας ή Κοκκινοχωριών που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο υδροφόρο στρώμα της Κύπρου.

Η εξασφάλιση νερού σε συνδυασμό με τα εύφορα εδάφη κατέστησαν το Φρέναρος ένα παραδοσιακά γεωργικό χωριό με ποικιλία καλλιεργειών ανάμεσα στις οποίες δεσπόζουσα θέση είχαν η πατατοκαλλιέργεια και η καλλιέργεια καρπουζιών. Παράλληλα σημαντική ήταν και η κτηνοτροφική παραγωγή. Σήμερα η γεωργική παραγωγή και η κτηνοτροφία παρουσιάζουν έντονα πτωτική τάση αφού τα πολλαπλά προβλήματα του γεωργικού επαγγέλματος και η αλματώδης αύξηση του τουρισμού   έχουν στρέψει τους κατοίκους σε άλλους τομείς απασχόλησης, όπως του εμπορίου, των ξενοδοχείων και των εστιατορίων, των κατασκευών, των υπηρεσιών, των μεταφορών και επικοινωνιών και της βιομηχανίας. Στην περιοχή του χωριού δημιουργήθηκαν δύο βιομηχανικές ζώνες με μονάδες που εργοδοτούν αρκετά άτομα σε τομείς της ελαφριάς βιομηχανίας και βιοτεχνίας.

Η κοινότητα παρουσιάζει συνεχή πληθυσμιακή αύξηση που αποδίδεται, ως το 1974, στην μικρή απόσταση του χωριού από την πόλη της Αμμοχώστου, στην πολύ καλή οδική του σύνδεση και τις προσοδοφόρες γεωργικές του εκμεταλλεύσεις. Το 1881 οι κάτοικοί του ήταν 231 και αυξήθηκαν στους 313 το 1891, στους 397 το 1901, στους 500 το 1911, στους 582 το 1921, στους 796 το 1931, στους 1101 το 1946, στους 1439 το 1960 και στους 1745 το 1973. Το 1976 οι κάτοικοι ανήλθαν στους 2231, το 1982 στους 2708 και το 1992 στους 3122, 1576 άντρες και 1546 γυναίκες, που κατανέμονταν σε 914 νοικοκυριά. Στην τελευταία απογραφή του 2001, οι κάτοικοι του χωριού ήταν 3.305, 1669 άντρες και 1636 γυναίκες, σε 994 νοικοκυριά.   Οι πληθυσμιακές αυξήσεις μετά το 1974 οφείλονται, σε μεγάλο βαθμό, στην εγκατάσταση στο χωριό αρκετών Ελληνοκύπριων εκτοπισμένων, κυρίως από την πόλη και επαρχία Αμμοχώστου. Στην περιοχή δημιουργήθηκε αρχικά ένας κυβερνητικός προσφυγικός οικισμός και αργότερα συνοικισμός αυτοστέγασης προσφύγων.

Πηγές: Διπλωματική Εργασία Μαριάννας Σιοπαχά "Φρέναρος Ιστορία και Πολιτισμός"

(Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος 13, Λευκωσία: Φιλόκυπρος, σ. 32,  Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια ό.π. σ.324, Στατιστική Υπηρεσία: Απογραφή Πληθυσμού 1992, τόμος Ι και 2001, τόμος ΙΙ, Εκδ. Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία)